Newsletterdown
down

Fundusze Europejskie

UE

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy „Bodeko Hotele” Spółki z o.o.

Cel projektu:
Wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:
Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na
jaki udzielona jest dotacja to jest do 31.10.2020

Wartość projektu:
343 553,67 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 343 553,67 PLN

---------------------------------------

Oferty Specjalne
Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria